De crebovolger volgt en borgt de jaarlijkse voortgang op onderwijsontwikkeling/-preparatie per crebo.
Zo is sectorbreed de stand van zaken per (nieuw) cohort steeds in beeld.

Je kunt gemakkelijk sectoroverstijgend voorbeelden bekijken en inspiratie opdoen qua curricula, keuzedelen of blended ontwerp.

Iedere 1e november wordt, na vaststelling door de PF aanbod, het nieuwe schooljaar als dashboard geladen.